* Raksti par ‘Z. Priede Kalniņa’

Mira Levaine (Myra Levine) Enerģijas saglabāšanas modelis

M. Levaines māsas izglītība sākās Čikāgā Cook (Kuka) pagasta  māsu skolā 1944. gadā. Bakalaura grādu ieguva 1949. gadā, un maģistra grādu ieguva 1962. gadā Veina pavalsts (Wayne State University) universitātē Detroitā, Mičiganas pavalstī.

Savā mūžā viņa pieredzējusi daudz pārmaiņu māsas praksē.

 No 1944. gada strādājusi vispirms kā nodaļas māsa, pēc tam kā civilās armijas māsa,  klīniskās prakses vadītāja, veco ļaužu mītnes vadītāja, ķirurģiskās nodaļas direktrise, mācījusi māsu zinātni universitātēs Čikāgā, Laiolā, Ilinojā, un Rašā. Bijusi kā vieslektors Izraēlā, kur viņas grāmata pārtulkota ebreju valodā un izdota 1976. gadā.

Par nopelniem māsu zinātnē viņa saņēmusi daudz apbalvojumu, kā arī goda doktora grādu no Laiolas … Lasīt tālāk

Augšanas un attīstības teorijas māszinībās

Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998.

Klasiskā pieeja norāda, ka attīstība notiek posmos, kurus pārdzīvo cilvēks savā dzīves laikā. Posmu kvalitāte atšķiras, bet posmu secība ir noteikta, un cilvēks nevar izlaist vai pieprasīt citādu posmu kārtību. Vienā posmā sasniegtais veido pamatu nākošā posma sekmēm. Cilvēki atšķiras ar spējām, cik ātri var tikt cauri šiem posmiem, un katra indivīda attīstības līmenis ir ģenētiski noteikts. Attīstības teorētiķi: Salivans (Sullivan), Piažo (Piaget), Kolbergs (Kohlberg), Freids (Freud), Eriksons (Erikson), Maslovs (Maslow), kuru darbu lieto māsu teoriju attīstībā.

Salivana (Sullivan) personu savstarpējā teorija

Salivans (1953.) pamato savu teoriju ar domu, ka cilvēka … Lasīt tālāk

Teorijas, kas ietekmējušas māszinības

Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998. .

Vairākas citu zinātņu teorijas ir ietekmējušas, ir pamatā un plaši lietotas māsu teorijā. Māsas teorētiķes lieto, šīs teorijas, lai saprastu, izskaidrotu un attīstītu rīcību cilvēku sadarbības attīstībā. Tās lieto, lai saprastu, izskaidrotu un pareģotu pārmaiņas  veselībā un vidē. Māsu zinātnē lieto sistēmas, piemērošanās jeb pielāgošanās, slodzes, attīstības, lomas un sazināšanās teorijas.

Sistēmas teorijas

Mūsdienu pieeja sistēmas teorijai ir pamatota Ludvika fon Bertalanfija (Ludwig von Bertalanffy, 1955.) 1950. gadu darbā. Viņš izskaidroja sistēmu kā sarežģītu elementu sadarbību, sastāvošu no apakšsastāvdaļām un to raksturīgām īpašībām, kas sadarbojas savā starpā.

Sistēma var būt … Lasīt tālāk