* Raksti par ‘vecs cilvēks’

Visaptveroša geriatriskā novērtēšana. Rakstu sērija. 1.raksts

Tas ir multidimensionāls process ar mērķi novērtēt  veco cilvēku funkcionālās spējas, fizisko veselību, izziņas spējas, garīgo veselību, sociālās vides situāciju.

Visaptveroša geriatriskā novērtēšana atšķiras  no standarta medicīniskās novērtēšanas ar to, ka ietver nemedicīniskas jomas un liek uzsvaru uz funkcionālo spēju un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu. Šo procesu realizē interdisciplināra komanda. Pamatojoties uz novērtēšanas datiem, notiek tālākā darbība:

  • veselības problēmu noteikšana;
  • aprūpes un ārstēšanas plāna izstrāde;
  • aprūpes un ārstēšanas realizēšana un koordinēšana;
  • savlaicīga personāla nozīmēšana, lai uzraudzītu un aprūpētu smagi slimos vai potenciāli bīstamos pacientus;
  • seko veselības aprūpes resursu optimālai izmantošanai.

Vislielākā vērība jāveltī vecajiem pacientiem ar augstu bīstamības risku.

            Visaptverošās geriatriskās novērtēšanas  rezultātus sakaņo ar citiem … Lasīt tālāk

Saskarsmes īpatnības intervējot un aprūpējot vecāka gadagājuma cilvēku

handsSaskarsmes īpatnības intervējot un aprūpējot vecāka gadagājuma cilvēku:

  • Intervijai izvēlas pacientam piemērotu laiku, par to savlaicīgi vienojoties, jo vecajam cilvēkam svarīgi savlaicīgi sagatavoties (sameklēt brilles, aiziet uz tualeti, piecelties no gultas, nomazgāties,
  • intervijas sākumā jāiepazīstina ar sevi, saviem pienākumiem pacienta aprūpē. Laiks, ko ieguldīsim sarunas sākumā, lai nodibinātu labvēlīgas attiecības, atmaksāsies vēlāk ar pacienta uzticību un vēlmi sadarboties. Personālam nepieciešama identifikācijas zīme, uz kuras lieliem burtiem redzams vārds un amats, lai vecais cilvēks varētu izlasīt, kas ar viņu runā;
  • interviju un pacienta izmeklēšanu veic aprūpes … Lasīt tālāk