* Raksti par ‘strādājošo māsu pārreģistrācija’

PĀRREĢISTRĀCIJA

PĀRREĢISTRĀCIJA

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracijahttp://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

  • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
  • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
  • māsām un vecmātēm –  150 stundu

    (strādājošām māsām vai vecmātēm profesijā – vismaz 100 stundu apjomā);

  • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 … Lasīt tālāk