* Raksti par ‘skolas reforma’

Montesori pedagoģija bērnam un cilvēcei

Mūsu civilizācijas lielo pārmaiņu izraisītie draudi bērnu audzināšanai modina pastiprinātu uzmanību. Skaidri redzams, ka ar tradicionālo bērnudārzu un skolu nepietiek, lai apmierinātu bērna un jauna cilvēka vajadzības. Mūsu civilizācija izvirza tādas prasības, ka steidzami nepieciešama izglītojošo iestāžu pārstrukturēšana. Šajā situācijā no jauna tiek izvērtēta arī Montesori pedagoģija.

Šodien tiek daudz runāts, ka bērni grib un spēj mācīties jau agrīnā vecumā. Taču intelektuālās attīstības vai rakstīšanas un lasīšanas tehnikas apguves aspekta bērnu pirmskolas audzināšana bieži vien tiek vērtēta vienpusīgi. Montesori pedagoģija var palīdzēt bērnam, atbilstoši sekmējot viņa “mācīšanos” pirmskolas vecumā un vienlaikus veicinot bērna pašapzināšanos un viņa personas nostiprināšanos. Montesori respektē bērnā … Lasīt tālāk