* Raksti par ‘Silvija Dimante’

Kas ir supervīzija? 3.raksts

S.Dimante                       Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir īpašs konsultācijas veids par profesionālu darbu , kad ar personu /supervīzējamo/ individuāli, ar grupu vai komandu tiek strādāts ar darba jomās saistītiem jautājumiem. Kaut gan tulkojumā vārds “supervīzija” nozīme uzraudzību, kontroli,  profesionālā supervīzijā tas noteikti tā nav. Supervīzijas primārais uzdevums ir nodrošināt palīdzību rīcībai smagās profesionālās situācijās. Tas nozīmē, palīdzēt uzlabot katra speciālista profesionalitāti, sniegt atbalstu risinot savstarpējās  problēmas, kas radušās darbā, kā arī paskatīties uz situāciju no malas, ieraudzīt un izmantot savus … Lasīt tālāk

Supervīzija kā pakalpojums 2.raksts

S.Dimante                           Galvenais ir nevis tas,  ko ar mani ir izdarījuši,bet gan tas, ko es pats iesāku ar to, ko ar mani ir izdarījuši    /Sartas,1966/

Īsa supervīzijas vēsture un funkcijas.

    Supervīzijas kā pakalpojuma parādīšanās tiek saistīta ar žēlsirdības organizāciju izveidošanos Eiropā un Ziemeļamerikā 19. gs. un liela brīvprātīgo skaita iesaistīšanos šo organizāciju darbībā. Brīvprātīgo pienākumi pamatā bija saistīti ar atbalsta sniegšanu un pašpalīdzības veicināšanu ģimenēm. Taču katra gadījuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā tika pieaicināts kāds no organizācijas pārstāvjiem, … Lasīt tālāk

Pakalpojumu sniedzēju “izdegšana” darbā. Supervīzija. 1. raksts

 S.Dimante       Autore Silvija Dimante,   supervīzore 

Izglītība: Rīgas 2.Medicīnas skola- medicīnas māsa; 1970

SDSPA “Attīstība”- Sociālā darbinieka kvalifikācija ar specializāciju medicīniskā sociālā darba pārvaldē; 2000

SDSPA “AttĪstība”,  Hamburgas Geštalta institūta  maģistra programma ( 3 gadi)- Geštaltaorientēta  Supervīzija; 2009

Darba pieredze: Medicīnas māsa- 1970-2000;

Sociālais darbinieks un sociālais  pedagogs- 2000-2002;

Ogres  sociālais dienests- Dienas  Centra vadītāja un studentu prakses supervīzore  2002-2006;

Kingstonupon Hull Barčesteras slimnīca – rehabilitācija –sociālais darbs 2008-2012;

Supervīzores un konsultanta  darbs kopienas centrā,KingstonuponHull,UK2008
 Pakalpojumu sniedzēju “izdegšana” darbā –  drauds un risinājums

    Autore Silvija Dimante,   … Lasīt tālāk