* Raksti par ‘sertificeta ķirurģiskās aprūpes māsa ar praktiskā darba pieredzi un veselības zinātņu maģistra grādu’

Tālmācībā (neklātienē) Māras Mikulānes programma par uzturu

Māra Mikulāne
  “Ir jāēd un jādzer tieši tik, cik nepieciešams, lai mūsu spēki atjaunotos, nevis tiktu nomākti.”   /Cicerons/

Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem

 16 TIP

NTI/P-0403

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada jūnijā NTI/P-0403

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Mērķa auditorija: māsas, ārsta palīgi

Programmas mērķis:

  • Zinās par vispārīga rakstura jautājumiem, kas saistīti ar uzturu;
  • Pratīs izskaidrot nepieciešamo barības vielu pozitīvās un negatīvās īpašības;
  • Izpratīs veselīga uztura pamatprincipiem;
  • Mācēs izskaidrot pacientiem ar dažādām uzsūkšanās saslimšanām pareiza uztura izvēli.

Programmas saturs:

  • Enerģijas maiņa un uzturs;
  • Uzturs dažādiem dzīves gadījumiem;
  • Uzturs pie dažādām saslimšanām;

–        pacientiem ar zarnu … Lasīt tālāk