* Raksti par ‘Salivans (Sullivan)personu savstarpējā teorija’

Augšanas un attīstības teorijas māszinībās

Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998.

Klasiskā pieeja norāda, ka attīstība notiek posmos, kurus pārdzīvo cilvēks savā dzīves laikā. Posmu kvalitāte atšķiras, bet posmu secība ir noteikta, un cilvēks nevar izlaist vai pieprasīt citādu posmu kārtību. Vienā posmā sasniegtais veido pamatu nākošā posma sekmēm. Cilvēki atšķiras ar spējām, cik ātri var tikt cauri šiem posmiem, un katra indivīda attīstības līmenis ir ģenētiski noteikts. Attīstības teorētiķi: Salivans (Sullivan), Piažo (Piaget), Kolbergs (Kohlberg), Freids (Freud), Eriksons (Erikson), Maslovs (Maslow), kuru darbu lieto māsu teoriju attīstībā.

Salivana (Sullivan) personu savstarpējā teorija

Salivans (1953.) pamato savu teoriju ar domu, ka cilvēka … Lasīt tālāk