* Raksti par ‘sabiedrības veselības izglītība’

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

Jauna profesionālās pilnveides programma veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem
16 TIP

Autors: Margarita Rupenheite,   ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16

Mērķauditorija – veselības un sociālās aprūpes darbinieki (māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, aprūpētāji, sociālie darbinieki)

Kursa mērķis:

  • izpratīs veselības pratības jēdzienu, nozīmi, faktorus ;
  • pratīs izzināt veselības pratības līmeni savā aprūpes teritorijā;
  • pratīs pielietot piemērotākās pedagoģiskās metodes  sabiedrības veselības pratības  pilnveidošanā  dažādos indivīdu vecumposmos;

Īss programmas satura izklāsts:

  • Veselības pratības jēdziens un nozīme sabiedrības veselības veicināšanā dažādos vecumposmos;
  • Sabiedrības veselības stāvokļa raksturojošās informācijas ievākšana, situācijas izpēte,  novērtēšana un darbības plānošana veselības veicināšanā;
  • Ģimenes veselības situacija … Lasīt tālāk

Veselība – nākotnes ieguldījums

Andris U smallVeselība ir pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība, ne tikai stāvoklis bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. 

/Pasaules Veselības organizācijas definīcija, PVO konstitūcija, Ženēva, 1976./

 

Esmu daudzus gadus nostrādājis medicīnas jomā. Manuprāt, vissvarīgākā veselības nozares sastāvdaļa ir sabiedrības veselība, kas ietver gan preventīvo medicīnu un uzturzinātni, gan vides veselību, veselības veicināšanu un izglītību, kā arī efektīvu veselības aprūpes plānošanu, sociālo medicīnu un medicīnisko socioloģiju. Pasaules veselības organizācijas veselības definīcija skaidri parāda, ka veselība nav tikai slimības neesamība. 

Profilaksei un veselības veicināšanai ir milzīga nozīme gan slimības novēršanā, gan agrīnā atklāšanā, gan arī … Lasīt tālāk