* Raksti par ‘profesore Ināra Logina’

Semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’

Iespēja senioriem visā Latvijā uzzināt vairāk par veselības aprūpes un veselības veicināšanas jautājumiem.

Sākot ar 2011. gada 18. augustu tiek uzsākts organizācijas Pacientu Ombuds rīkotais semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’, projekta ‘’Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos’’ ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām biedrībām. Semināru mērķis ir informēt un aktivizēt pensionārus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par savām pacientu tiesībām, saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus un palīdzību veselības … Lasīt tālāk