* Raksti par ‘profesionalitāte’

Kas ir supervīzija? 3.raksts

S.Dimante                       Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir īpašs konsultācijas veids par profesionālu darbu , kad ar personu /supervīzējamo/ individuāli, ar grupu vai komandu tiek strādāts ar darba jomās saistītiem jautājumiem. Kaut gan tulkojumā vārds “supervīzija” nozīme uzraudzību, kontroli,  profesionālā supervīzijā tas noteikti tā nav. Supervīzijas primārais uzdevums ir nodrošināt palīdzību rīcībai smagās profesionālās situācijās. Tas nozīmē, palīdzēt uzlabot katra speciālista profesionalitāti, sniegt atbalstu risinot savstarpējās  problēmas, kas radušās darbā, kā arī paskatīties uz situāciju no malas, ieraudzīt un izmantot savus … Lasīt tālāk