* Raksti par ‘prof. I. Logina’

Arī sirmā vecumā var teikt – dzīve ir skaista

Ar  Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu  organizācija  Pacientu Ombuds  īsteno projektu “Senioru informētības  un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos”. Projekta galvenā aktivitāte ir semināru organizēšana  10 Latvijas lielākajās pilsētās.

Ko nozīmē  termins Ombuds ? Skaidrojošā vārdnīcā paskaidrots : Valsts tiesībsargs; amatpersona, kuras pienākums ir izskatīt cilvēku sūdzības pret valsts iestādēm un aizstāvēt cilvēka un pilsoņa tiesības.

Nodibinājums “Pacientu Ombuds” savu darbību uzsāka 2008. gada rudenī ar Veselības ministrijas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalstu.  

Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no klientiem un personāla saņemto … Lasīt tālāk