* Raksti par ‘problēmas veselības aprūpē’

Vērtīga informācija senioru veselības un sociālās aprūpes veicējiem

Noslēgts projekts “Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos”

Īstenošanas laiks: 01. 02. 2011.  –  31. 01. 2012.
Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Sadarbības partneris – Latvijas Pensionāru federācija.
Projekta galvenās aktivitātes  –  Seniora veselības ceļveža sagatavošana un interaktīvi semināri 10 Latvijas lielākajās pilsētās.

Projekta pieredze.
Projekts parādīja, cik ļoti senioru grupa vēlas praktisku informāciju un atbalstu. Atsaucība bija ļoti liela. Saņēmām apjomīgu informāciju par senioru grupas vajadzībām un  interesēm.
Projektā tika sniegta informācija par veselības veicināšanu (uzturs, fiziskās aktivitātes, ārstniecības augi), pacientu tiesībām, veselības aprūpes organizāciju, senioru psihosociālajām vajadzībām, psiholoģiskajiem aspektiem, … Lasīt tālāk