* Raksti par ‘patiesīgums’

Filozofiskā ievirze māsas zinātnes teorijās

Māsas zinātnes teorijas ir pamatā māsas prakses darbam un zinātniskajiem pētījumiem. Šīs teorijas pētī, lai ar tām novērtētu un tās izmantotu specifisku parādību izskaidrošanā māsu zinātnē. Četras galvenās teorijas sastāvdaļas: māsas prakse, cilvēks, sabiedrība jeb vide un veselība. (Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998. 4.-5.lpp. )

Zaigas Priedes –Kalniņas uzskati par svarīgiem jēdzieniem māsu praksē:

Cilvēks: cilvēks ir vienreizīga, dinamiska būtne ar bioloģiskām, psihosocioloģiskām, garīgām un reliģiskām vajadzībām, kuru apmierināšana ir svarīga, lai tās visietveroši cilvēcīgi darbotos. Cilvēkam ir nozīmīga loma pašaprūpē. Viņš/viņa saņem māsas pakalpojumus. Cilvēks ir dzimis un dzīvo ģimenē, bet ģimene ir sabiedrības … Lasīt tālāk