* Raksti par ‘pašadvokācija’

Advokācija – to katram vajadzētu zināt

HIV.LV

HIV.LV

 

 

 

 

Pārpublicēts http://www.hiv.lv/advokacija

Advokācija
Advokācija – tā ir virkne pasākumu, kas vērsti uz personām, kuras pieņem lēmumus, un politiskajiem darbiniekiem ar mērķi atbalstīt konkrētus politiskus jautājumus. Advokācijas procesu uzskata par pabeigtu, kad tiek pieņemts lēmums un, saskaņā ar to, tiek veiktas noteiktas darbības. Kopumā advokācija – tā ir nepārtraukta iedarbošanās uz situāciju, attieksmi, politiku un likumiem, caur ietekmi uz svarīgiem cilvēkiem un organizācijām, kurām pieder vara, kā arī uz dažāda līmeņa struktūrām un sistēmām, lai uzlabotu apstākļus, kādos atrodas konkrētās problēmas skartie cilvēki.
Lingvistiskā vārda izcelsmeAngļu vārds advocacy radies no latīņu saknes, … Lasīt tālāk