* Raksti par ‘pārliecināšana’

Prasme pārliecināt

ParliecinasanaVeselības un sociālās aprūpes darbiniekiem ikdienas darbs saistīts ar pacientu vai klientu pārliecināšanu par vēlamāko rīcību savas vai tuvinieku veselības veicināšanā. Lai partneri pārliecinātu un radītu interesi, vajadzētu pielietot empātiju – spēju iejusties otra cilvēka situācijā.

 

 

Atcerieties empātijas galvenos principus:

– psiholoģiskā pozīciju blakus t.i. cieņa pret partneri;

– pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir;

– radīt maksimālo drošības sajūtu (vairāk par empātiju rakstīšu turpmāk).

Partneri pārliecinot, vēlams:

1. uzrunāt viņu vārdā, uzvārdā vai amatā, ņemot vērā konkrēto situāciju;

2. varētu pieminēt kopīgus pagātnes notikumus, līdzīgus gadījumus, kopīgās vērtības;

3. maksimāli pielietot uzskatāmību (rakstīt, zīmēt, parādīt attēlus, video materiālus, … Lasīt tālāk