* Raksti par ‘pacientu tiesības’

Jurista padomi: Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 1. raksts

Anda Valdmane  

       Anda Valdmane tiesību  zinātņu maģistra grāds jurisprudencē, profesionālā jurista       kvalifikācija.

Normatīvo aktu izstrāde par pacienta kā veselības aprūpes pakalpojuma saņēmēja tiesībām sākās ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1948.gada 10.decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka „cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem, kas ir smags pārkāpums pret cilvēces sirdsapziņu”. Balstoties uz deklarācijas 3.pantā pausto, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību, valstis ir spērušas nozīmīgus soļus indivīda tiesību aizsardzībai medicīnas jomā.

Definējot pacienta tiesības kā cilvēktiesības, pasaules medicīnas tiesību … Lasīt tālāk