* Raksti par ‘pacientu psiholoģiskais komforts’

Komunikācijas nozīmīgums 2. raksts

Kopumā mainās veselības aprūpes forma – no attieksmes, ka ārstniecības persona visu zina vislabāk, notiek mainība uz sadarbības modeli[1]. Attiecības “ārsts – pacients”, tādā izpratnē, kā tās saprotam šodien, ir pavisam nesens atklājums. Ētikas kategorijās pieskaroties ārsta un pacienta attiecībām mūsdienās, to ļoti sarežģītajiem modeļiem, kļūst saprotams, ka vienīgais publiski izskanējušais šo attiecību saturs – samaksa (valsts finansējums, apdrošināšanas maksājums, pateicība, cenrādī noteikta samaksa par pakalpojumu) ir ļoti neliela šo attiecību daļa un dažādos ārsta un pacienta attiecību modeļos darbojas ļoti atšķirīgi[2]. Pastāv ētisks jautājums, vai ārsts spēj labi komunicēt tikai tad, ja pacients maksā? Tā tam nevajadzētu būt, … Lasīt tālāk