* Raksti par ‘Pacientu ombuds’

Vērtīga informācija senioru veselības un sociālās aprūpes veicējiem

Noslēgts projekts “Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos”

Īstenošanas laiks: 01. 02. 2011.  –  31. 01. 2012.
Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Sadarbības partneris – Latvijas Pensionāru federācija.
Projekta galvenās aktivitātes  –  Seniora veselības ceļveža sagatavošana un interaktīvi semināri 10 Latvijas lielākajās pilsētās.

Projekta pieredze.
Projekts parādīja, cik ļoti senioru grupa vēlas praktisku informāciju un atbalstu. Atsaucība bija ļoti liela. Saņēmām apjomīgu informāciju par senioru grupas vajadzībām un  interesēm.
Projektā tika sniegta informācija par veselības veicināšanu (uzturs, fiziskās aktivitātes, ārstniecības augi), pacientu tiesībām, veselības aprūpes organizāciju, senioru psihosociālajām vajadzībām, psiholoģiskajiem aspektiem, … Lasīt tālāk

Senioru veselības veicināšanas konsultatīvais kabinets

Par nācijas garīgo vērtību var spriest pēc attieksmes pret saviem gados vecajiem cilvēkiem – senioriem.

2011. gada augustā sākās un decembrī noslēgsies Pacientu Ombuda rīkoto semināru cikls Latvijas senioriem „Mūžam veseli”. Semināri notika 10 lielākajās Latvijas pilsētās, tos apmeklēja un ar lielu interesi klausījās, piedalījās diskusijās un deva ierosinājumus gandrīz tūkstotis Latvijas senioru. Semināru dalībniekiem ļoti patika Pacientu Ombuda izveidotais „Senioru veselības ceļvedis”, kurā apkopotas visu ekspertu lekcijas. Ļoti vērtīgu informāciju par senioru veselības, socializācijas un tiesību  jautājumiem sniedza profesore  Ā. Karpova, prof. J. Zaļkalns, prof. V. Eniņa, prof. I. Logina, ārstes L. Neimane un M. Rupenheite, treneris K. Ozoliņš, Pacientu … Lasīt tālāk

Starptautiskā veco ļaužu diena 2. raksts

Jānis Zaļkalns,

Latvijas valsts profesors gerontoloģijā,

Habilitētais medicīnas doktors, RSU

Būt atvērtam jaunām zināšanām par veselīgu dzīvesstilu, paskritiski izvērtēt savu līdzšinējo attieksmi pret režīmu, fiziskajām aktivitātēm, ēšanas paradumiem. Būt gatavam mainīt savā dzīvē lietas, kas nav kalpojušas labsajūtai. Apzināties pāri darījumus savai veselībai, tos koriģēt un atmest. Izvērtēt visus savus paradumus un izsvērt, kas turpināms un no kā jāatsakās. Domāt par saprātīgu diennakts ritmu. Lai labi gulētu naktīs, atteikties no pasnauduļošanas dienā. Arī tad, ja sāp gūža vai celis, tomēr celties, iet un darīt. Kaut arī dažkārt sāpju asara riešas acīs. Iegulēties ir bīstami!

Kustība ir dzīvība un dzīvība ir kustība. Gan smadzeņu šūnās, … Lasīt tālāk

1. oktobris Starptautiskā Veco ļaužu diena 1. raksts

 
Nosirmot skaisti
Jānis Zaļkalns,

Latvijas valsts profesors gerontoloģijā,

Habilitētais medicīnas doktors, RSU

Cilvēka dzīvi salīdzinu ar saules loku – no lēkta līdz rietam.

Vecums ir likumsakarīgs noslēdzošais mūsu dzīves posms: Cilvēka mūža ilgumu ietekmē divu spēku mijiedarbība – no vienas puses, tā ir stiprības sistēmas, no otras – novecošanas fundamentālais mehānismi.

Kāds ir mūsu individuālais spēks un kā noritēs  novecošana, galvenokārt, ir atkarīgs no mūsu ģenētiskā koda, ko esam mantojuši no mūsu senčiem. Kad nebija zinātnes ģenētikas, ļaudis teica – jā, tajā dzimtā visi veseli kā ozoli un dzīvo raženu mūžu vai otrādi, jā – viņi tādi slimīgi, nav viņiem tāda zemes … Lasīt tālāk

Latvijas seniori mācās par veselīgu dzīvesveidu

Seniori ļoti  aktīvi piedalās Pacientu Ombuda rīkotajos izbraukuma semināros. Ar lielu interesi  seminārā piedalījās  Rīgas vecākā gadagājuma cilvēki, bet sevišķi sirsnīgas tikšanās ar Pacientu Ombuda semināra radošo komandu bija Jūrmalas SAC un Jēkabpilī. Iepriecināja arī tikšanās ar veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem, kuri atzinīgi novērtēja „Senioru ceļvedi” ar semināru ekspertu informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Semināra veidošanā un organizēšanā Pacientu Ombuda komanda un eksperti ieguldījuši lielu darbu un radošo enerģiju, bet visiem ir liels gandarījums pēc katra semināra, redzot semināra dalībnieku prieku, aktīvo līdzdalību un ieinteresētību.

Neliels ieskats semināra norisē Jūrmalas SAC un Krustpils novada Domē. Semināra dalībnieki piedalās Kaspara Ozoliņa aktivitāšu … Lasīt tālāk

Semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’

Iespēja senioriem visā Latvijā uzzināt vairāk par veselības aprūpes un veselības veicināšanas jautājumiem.

Sākot ar 2011. gada 18. augustu tiek uzsākts organizācijas Pacientu Ombuds rīkotais semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’, projekta ‘’Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos’’ ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām biedrībām. Semināru mērķis ir informēt un aktivizēt pensionārus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par savām pacientu tiesībām, saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus un palīdzību veselības … Lasīt tālāk

Arī sirmā vecumā var teikt – dzīve ir skaista

Ar  Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu  organizācija  Pacientu Ombuds  īsteno projektu “Senioru informētības  un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos”. Projekta galvenā aktivitāte ir semināru organizēšana  10 Latvijas lielākajās pilsētās.

Ko nozīmē  termins Ombuds ? Skaidrojošā vārdnīcā paskaidrots : Valsts tiesībsargs; amatpersona, kuras pienākums ir izskatīt cilvēku sūdzības pret valsts iestādēm un aizstāvēt cilvēka un pilsoņa tiesības.

Nodibinājums “Pacientu Ombuds” savu darbību uzsāka 2008. gada rudenī ar Veselības ministrijas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalstu.  

Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no klientiem un personāla saņemto … Lasīt tālāk

Par ko sūdzas pacienti Latvijā? 4. raksts.

Nobeigums rakstu sērijai   Komunikācijas svarīgums veselības aprūpē

 Pacientu ombuds jeb pacientu tiesībsargs vēsta, ka ārstniecības personāls nespēj izskaidrot ar ārstniecības procesu saistītos jautājumus, kā arī ir pacientu nespēja izskaidrot savas veselības problēmas. Sūdzības ir arī par nelaipnu izturēšanos, neuzticību ārstam attiecībā uz noteikto diagnozi, pakalpojumu kvalitāti[1]. Arī  S. Dauškane, intervijā portālam www.medicina.lv, pauž, ka iedzīvotāji mēdz bieži sūdzēties par veselības aprūpes kvalitāti, kurā ietilpst ļoti dažādas lietas: gan sūdzības par informācijas trūkumu, gan par to, ka ārsts nav pietiekami daudz pastāstījis par diagnozi, prognozi, medikamentiem, blakusiedarbībām, un rezultātā ir radusies kāda problēma. Kvalitāte ir gan ārstniecības process ģimenes ārstu praksē, … Lasīt tālāk