* Raksti par ‘nespējas novēršana’

Slimību un nespējas novēršana – AKTĪVA novecošana. Rakstu sērija. 4.raksts

Galvenās veco cilvēku problēmas: saslimšanas, nespēks, nelaimes gadījumi, savainojumi, psihosociālas problēmas, jatrogēnās komplikācijas (saslimšanas, kuras rodas ārstēšanas rezultātā). Šīs problēmas apdraud ne visus vecos cilvēkus, bet sastopamas bieži.

Galvenais darbības veids slimību  un nespējas novēršanā ir veicināt aktīvu dzīvesveidu.

”Vēlama aktīva novecošana nevis aktīva novecošana” teica Prof., hab. Med.doktors              J. Zaļkalns RSU konferencē ”Veiksmīgi risinājumi skaistai nosirmošanai” š.g. 9. aprīlī.         

Aktīvā novecošanās ir aktīvās dzīves pagarināšana; tā ir indivīda spēja, kā arī iespēja dzīvot pilnvērtīgi un aktīvi tik ilgi, cik vien tas ir iespējams.

dzives riteni - http://esfondi.izm.gov.lv/upload_file/151208_Prezent_IZM_dokt.ppt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hroniski … Lasīt tālāk