* Raksti par ‘Māsas profesijas standarts’

Jauns māsas profesijas standarts

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācija

2014. 02. 27. Tēma: Jaunumi

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ir apstiprināts jauns māsas profesijas standarts. Standarta tekstu PDF formātā varat skatīt šeit vai pilnu MK noteikumu tekstu vietnē http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806.

 

Latvijas Māsu asociācija izsaka pateicību visiem izglītības un pacientu aprūpes jomas profesionāļiem, kuri ir snieguši ieguldījumu jaunā māsas profesijas standarta aktualizācijā, saskaņošanā un apstiprināšanā atbilstoši mūsdienīgai aprūpes attīstības stratēģijai un jaunajai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/55/ES par profesionālo … Lasīt tālāk