* Raksti par ‘līdzsvara problēmas’

Rekomendācijas: Kritienu profilakse gados veciem cilvēkiem


           Kristīne Pfafrote

 veselības zinātņu bakalaura grāds, RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistrante, Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē 

 
 
 
 

1. Vadlīniju mērķis

Palīdzēt mājas aprūpē un sociālās aprūpes centros strādājošajām māsām sniegt kvalitatīvu aprūpi pacientiem, kuriem ir paaugstināts krišanas risks un līdz ar to palielināta kaulu lūzumu iespējamība. Kaulu lūzumu profilakse ietver šādus faktorus: krišanas iespēju samazināšana un traumu rašanās iespēju samazināšana. Vadlīnijas veicinās māsu zināšanas un prasmes identificēt tos pacientus, kam ir paaugstināts risks nokrist un tādējādi gūt lūzumus.

2. Situācijas analīze

            Latvija atrodas vienā no visstraujāk novecojošiem Eiropas reģioniem. Pēc demogrāfu aprēķiniem, līdz 2030. gadam Latvijas iedzīvotāju … Lasīt tālāk