* Raksti par ‘Latvijas Māsu asociācija’

Starptautiskā māsu diena 2015.

Starptautiskā māsu diena 2015.

Sveiciens Starptautiskajā Māsu dienā!

Starptautiskā Māsu diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 12. maijā par godu māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeiles dzimšanas gadadienai. Šī diena tiek atzīmēta daudzās valstīs balstoties uz Starptautiskās Māsu Padomes ierosmi.

 Starptautiskā Māsu Padome  nodibināta Londonā 1899. gadā.

Latvijas Māsu asociācija kopš 1994. gada  ir Starptautiskās Māsu Padomes biedrs.

 Starptautiskā  Māsu Padome (International Council of Nurses ICN)  katru gadu izdod un izplata Starptautiskās Māsu dienas informatīvos materiālus.  Ar šiem materiāliem var iepazīties Starptautiskās Māsu Padomes mājas lapā … Lasīt tālāk

Jauns māsas profesijas standarts

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācija

2014. 02. 27. Tēma: Jaunumi

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ir apstiprināts jauns māsas profesijas standarts. Standarta tekstu PDF formātā varat skatīt šeit vai pilnu MK noteikumu tekstu vietnē http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806.

 

Latvijas Māsu asociācija izsaka pateicību visiem izglītības un pacientu aprūpes jomas profesionāļiem, kuri ir snieguši ieguldījumu jaunā māsas profesijas standarta aktualizācijā, saskaņošanā un apstiprināšanā atbilstoši mūsdienīgai aprūpes attīstības stratēģijai un jaunajai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/55/ES par profesionālo … Lasīt tālāk

Sveiciens Starptautiskajā Māsu dienā!

Starptautiskā Māsu diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 12. maijā par godu māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeiles dzimšanas gadadienai. Šī diena tiek atzīmēta daudzās valstīs balstoties uz Starptautiskās Māsu Padomes ierosmi.

 Starptautiskā Māsu Padome  nodibināta Londonā 1899. gadā.

Latvijas Māsu asociācija kopš 1994. gada  ir Starptautiskās Māsu Padomes biedrs.

 Starptautiskā  Māsu Padome (International Council of Nurses ICN)  katru gadu izdod un izplata Starptautiskās Māsu dienas informatīvos materiālus.  Ar šiem materiāliem var iepazīties Starptautiskās Māsu Padomes mājas lapā www.icn.ch

Informācija par Florenci Naitingelu – māsu profesijas pamatlicēju, mājas lapās  Florence Nightingale International Foundation (FNIF)   www.fnif.org/

 Girl Child Education … Lasīt tālāk