* Raksti par ‘kvalitatīva informācija’

Komunikācijas svarīgums veselības aprūpē

   

 

Kristīne Pfafrote: veselības zinātņu bakalaura grāds, RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistrante,Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē

 

Pacienta līdzdalība veselības aprūpē   1. raksts

Mūsdienās Eiropas valstīs palielinās iedzīvotāju iesaistīšanās veselības nodrošināšanā un saglabāšanā un veselības aprūpē. Līdz ar to palielinās nepieciešamība pēc kvalitatīvas informācijas, kas attiecināma uz pacientiem un iedzīvotājiem kopumā.[1] Līdzdalības demokrātijas sabiedrībā cilvēkiem palielinās aktivitāte, cilvēki sāk apzināties savas tiesības un pieprasīt to, kas viņiem pienākas, cilvēki ir tiesīgi paust savu gribu, kā arī paši noteikt, kas ar viņiem notiek, paši pieņemt lēmumus. Tādējādi šādā sabiedrībā, kāda ir arī mūsdienu … Lasīt tālāk