* Raksti par ‘Jekaterina Jeremejeva’

Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības konference

Rīga

2011.gada 24.novembris

Norises laiks: 2011.gada 24.novembris, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45

Norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Lielā Aula.

 

10.30 – 10.40
Konferences atklāšana.Inese Zārdiņa, maģistra grāds psiholoģijā,

sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes

māsu prezidente 

10.40. – 11.00
Rīgas Stradiņa universitātes  Māszinību fakultātes dekānes

Ingas Milleres uzruna 

11.00 – 12.00

Pētījuma prezentācija par garīgās veselības aprūpes māsu apvienības

darbības izvērtējumu.Inese Zārdiņa, maģistra grāds psiholoģijā,

sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes

māsu prezidente 

12.00 – 12.15.
Pārtraukums … Lasīt tālāk