* Raksti par ‘izglītojošā supervīzija’

Supervīzija kā pakalpojums 2.raksts

S.Dimante                           Galvenais ir nevis tas,  ko ar mani ir izdarījuši,bet gan tas, ko es pats iesāku ar to, ko ar mani ir izdarījuši    /Sartas,1966/

Īsa supervīzijas vēsture un funkcijas.

    Supervīzijas kā pakalpojuma parādīšanās tiek saistīta ar žēlsirdības organizāciju izveidošanos Eiropā un Ziemeļamerikā 19. gs. un liela brīvprātīgo skaita iesaistīšanos šo organizāciju darbībā. Brīvprātīgo pienākumi pamatā bija saistīti ar atbalsta sniegšanu un pašpalīdzības veicināšanu ģimenēm. Taču katra gadījuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā tika pieaicināts kāds no organizācijas pārstāvjiem, … Lasīt tālāk