* Raksti par ‘Irēne Kalniņa’

Māszinību teoriju apskats www.medkursi.lv

Pirmo reizi Latvijā ieskatu māszinību teorijās un māsu darba procesā (nursing process) 1989. gadā deva Prof. Zaiga Priede Kalniņa un Irēne Kalniņa no ASV, kad viņas bija ieradušās Rīgā uz 1. Latviešu Ārstu kongresu. Notika konferences arī māsām un māsas kopā ar latviešu ārstiem no visas pasaules gāja gājienā uz Brīvības pieminekli. Konferencē Latvijas veselības aprūpes iestāžu galvenās māsas un medicīnas skolu pedagogi klausījās par māsu zinātni, māsu pētniecību, aprūpes procesu, saskarsmi, empātiju. Šīs brīnišķīgās māsu pedagoģes atvēra Latvijas māsām jaunu pasauli. Zaiga Priede Kalniņa un Irēne Kalniņa devušas ļoti nozīmīgu un neaizmirstamu ieguldījumu Latvijas māszinību izglītībā.

Māszinību teoriju apskats sastādīts, … Lasīt tālāk

Māszinību teorijas arī tālmācībā

Ņemot vērā lielo interesi par Māszinību teorijām izstrādāti tālmācības materiāli programmai

Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu aprūpē, 20 IKS.

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā.

Tālmācības metode dod iespēju mācīties jūsu dzīvesvietā, pat ārpus Latvijas

Materiālu saturs:

 • Programma (saīsināta)
 • Aprūpes process, priekšnosacījumi, māsas lomas, TQM
 • Aprūpes procesa posmi
 • Aprūpes plāns bērnam ar bronhiālo astmu (shēma)
 • Aprūpes plāns sabiedrības veselības māsas darbā, Irēne Kalniņa
 • Galvenie aprūpes mērķi VIPS modelis
 • Filozofiska ievirze māsas zinību teorijā
 • Ētikas principi
 • Latvijas Māsu asociācijas ētikas kodekss
 • Teorijas, kas ietekmējušas māsu teoriju
 • Augšanas un attīstības teorijas (Salivans, Piažē)
 • Z. Freids psihoanalīzes metode un psihoseksuālās att.teorija
 • E. Eriksons – psihosociālās attīstības teorija
 • A. Maslova personības vajadzību struktūra
 • J. Kulberga dzīves krīžu … Lasīt tālāk