* Raksti par ‘fiziskās un garīgās veselības problēmas bērniem’

1.jūnijs Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena

Bērniem ir tiesības būt drošā vidē, laimīgiem, radošiem.  Bērnu attīstību ietekmē vide un aktivitātes viņu dzīvē, tādēļ svarīgi piedāvāt dažādas radošās nodarbības, kurās bērni savstarpēji sadarbojas , emocionāli labvēlīgā vidē rada sev kaut ko jauku vai noderīgu. Lai bērni iesaistītos, darbotos ar interesi un prieku, nepieciešams nodarbības sižets. Radošā aktivitātes atraisās, ja bērnam ir iespēja pašam piedalīties, spēlē ielikt savas domas, emocijas, intereses. Pieaugušie veicina šo darbošanos, bet svarīgi dot iespēju  bērnam pašam darboties, lai rastos patīkams rezultāts un gandarījums. 

Bērni ļoti gaida savas jubilejas, bet šiem pasākumus vēlams veidot radošu, patīkamu, interesantu sižetu. Viens no veidiem varētu būt radošā nodarbība.

Vienu  šādu pasākumiem   … Lasīt tālāk