* Raksti par ‘empātija’

Empātijas nozīme aprūpes procesā

Aprūpes procesa sekmīgai realizēšanai nepieciešamas zināšanas par aprūpi, komunikāciju, empātiju un krīzes teorijām, tā   Bornholmas medicīnas koledžas māsas – pedagogi Keita Torpa Jensena un Bodila Nīlsena uzsvēra, izglītojot Latvijas medicīnas skolu pedagogus.

Kas tad ir empātija?

Empātija ir intuitīvs izpratnes veids bez apdomāšanās, kad emocionāla iejušanās otrā cilvēkā  uzreiz izraisa attiecīgu rīcību. Empātija balstās uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust viņa stāvokli, pozīciju, paskatīties uz notiekošo ar partnera acīm.

Vienkārši sakot, empātija ir spēja iejusties otrā cilvēkā.

Empātijas spējas  cilvēkam dotas jau piedzimstot. Vairāk ar empātiju apdāvināti sangviniskā un melanholiskā temperamenta cilvēki. Dzīves laikā empātijas attīstība saistīta ar apkārtējo sociālo vidi … Lasīt tālāk

Prasme pārliecināt

ParliecinasanaVeselības un sociālās aprūpes darbiniekiem ikdienas darbs saistīts ar pacientu vai klientu pārliecināšanu par vēlamāko rīcību savas vai tuvinieku veselības veicināšanā. Lai partneri pārliecinātu un radītu interesi, vajadzētu pielietot empātiju – spēju iejusties otra cilvēka situācijā.

 

 

Atcerieties empātijas galvenos principus:

– psiholoģiskā pozīciju blakus t.i. cieņa pret partneri;

– pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir;

– radīt maksimālo drošības sajūtu (vairāk par empātiju rakstīšu turpmāk).

Partneri pārliecinot, vēlams:

1. uzrunāt viņu vārdā, uzvārdā vai amatā, ņemot vērā konkrēto situāciju;

2. varētu pieminēt kopīgus pagātnes notikumus, līdzīgus gadījumus, kopīgās vērtības;

3. maksimāli pielietot uzskatāmību (rakstīt, zīmēt, parādīt attēlus, video materiālus, … Lasīt tālāk