* Raksti par ‘dzīves kvalitātes saglabāšana’

Visaptveroša geriatriskā novērtēšana. Rakstu sērija. 1.raksts

Tas ir multidimensionāls process ar mērķi novērtēt  veco cilvēku funkcionālās spējas, fizisko veselību, izziņas spējas, garīgo veselību, sociālās vides situāciju.

Visaptveroša geriatriskā novērtēšana atšķiras  no standarta medicīniskās novērtēšanas ar to, ka ietver nemedicīniskas jomas un liek uzsvaru uz funkcionālo spēju un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu. Šo procesu realizē interdisciplināra komanda. Pamatojoties uz novērtēšanas datiem, notiek tālākā darbība:

  • veselības problēmu noteikšana;
  • aprūpes un ārstēšanas plāna izstrāde;
  • aprūpes un ārstēšanas realizēšana un koordinēšana;
  • savlaicīga personāla nozīmēšana, lai uzraudzītu un aprūpētu smagi slimos vai potenciāli bīstamos pacientus;
  • seko veselības aprūpes resursu optimālai izmantošanai.

Vislielākā vērība jāveltī vecajiem pacientiem ar augstu bīstamības risku.

            Visaptverošās geriatriskās novērtēšanas  rezultātus sakaņo ar citiem … Lasīt tālāk