* Raksti par ‘atvērta un slēgta sistēma’

Teorijas, kas ietekmējušas māszinības

Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998. .

Vairākas citu zinātņu teorijas ir ietekmējušas, ir pamatā un plaši lietotas māsu teorijā. Māsas teorētiķes lieto, šīs teorijas, lai saprastu, izskaidrotu un attīstītu rīcību cilvēku sadarbības attīstībā. Tās lieto, lai saprastu, izskaidrotu un pareģotu pārmaiņas  veselībā un vidē. Māsu zinātnē lieto sistēmas, piemērošanās jeb pielāgošanās, slodzes, attīstības, lomas un sazināšanās teorijas.

Sistēmas teorijas

Mūsdienu pieeja sistēmas teorijai ir pamatota Ludvika fon Bertalanfija (Ludwig von Bertalanffy, 1955.) 1950. gadu darbā. Viņš izskaidroja sistēmu kā sarežģītu elementu sadarbību, sastāvošu no apakšsastāvdaļām un to raksturīgām īpašībām, kas sadarbojas savā starpā.

Sistēma var būt … Lasīt tālāk