* Raksti par ‘Ārstniecības riska fonds’

Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 2. raksts

Anda Valdmane  tiesību zinātņu maģistra grāds jurisprudencē,  profesionālā jurista kvalifikācija.

Pacientu tiesību likums nenosaka obligātu informētās piekrišanas rakstveida formu. Medicīnas tiesību juristi skaidro šo nosacījumu ar viedokli, ka tādējādi informētās piekrišanas rakstveida forma būtu nepieciešama ikvienā situācijā, kur pacientam tiktu veikta jebkura ārstnieciska manipulācija. Šādam viedoklim var piekrist, jo piekrišana ārstniecībai tiek dota gan mutvārdiem, gan ar darbību- piemēram, sniedzot roku medicīnas māsai, kura gatavojas paņemt no vēnas asins paraugu, gan rakstveidā- parakstot piekrišanas ārstniecībai veidlapu. Tomēr, tiek norādīts, ka ja tiek paredzēts plānveida veselības aprūpes pakalpojums, ir nepieciešams informēto piekrišanu noslēgt rakstveida formā. Arī pacientam pietiek laika iedziļināties nosacījumos, kā … Lasīt tālāk