* Raksti par ‘aprūpe mājās’

„Salvum TD” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Salvum TD

Salvum TD

 

Reģ. apl. Nr. 4360802066

„Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103

tālr.: +371 26388445, e-pasts salvumtd@gmail.com

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” mērķis ir nodrošināt ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un sociālā darba speciālistiem, izglītības iespējas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās, kas pamatotas izglītības ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā: mācīties būt, mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties pārveidot sevi un sabiedrību (UNESCO Starptautiskās Komisijas ziņojums par izglītību 21. gs.).

Izprotot ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu ikdienas darba … Lasīt tālāk

Aprūpe mājās – pagasta mājā

Latvijā beidzot kā daudzās attīstītās valstīs sāk risināt jautājumu par aprūpes mājās ieviešanu. Ārstēšanās slimnīcā izmaksā dārgi, slimnīcu gultu skaits samazināts, bet daudziem cilvēkiem nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu vajadzētu veikt mājās.

Interesantu risinājumu šai problēmai raduši Jaungulbenes pagasta iedzīvotāji. Bijušās lauku slimnīcas vietā iekārtots Jaungulbenes sociālās aprūpes centrs. Nelielajā mājā apmēram 15 pagasta iedzīvotāji saņem nepieciešamo veselības un sociālo aprūpi.

Aprūpes centra vadītājai Inesei Lesiņai ir medicīnas māsas izglītība, kas palīdz novērtēt klientu veselības stāvokli un sniegt nepieciešamo palīdzību,  ja vajag – paaicināt ģimenes ārstu. Telpas siltas, daudz ziedu kompozīciju un rokdarbu. Saglabāts … Lasīt tālāk