* Raksti par ‘Anda Valdmane’

Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 2. raksts

Anda Valdmane  tiesību zinātņu maģistra grāds jurisprudencē,  profesionālā jurista kvalifikācija.

Pacientu tiesību likums nenosaka obligātu informētās piekrišanas rakstveida formu. Medicīnas tiesību juristi skaidro šo nosacījumu ar viedokli, ka tādējādi informētās piekrišanas rakstveida forma būtu nepieciešama ikvienā situācijā, kur pacientam tiktu veikta jebkura ārstnieciska manipulācija. Šādam viedoklim var piekrist, jo piekrišana ārstniecībai tiek dota gan mutvārdiem, gan ar darbību- piemēram, sniedzot roku medicīnas māsai, kura gatavojas paņemt no vēnas asins paraugu, gan rakstveidā- parakstot piekrišanas ārstniecībai veidlapu. Tomēr, tiek norādīts, ka ja tiek paredzēts plānveida veselības aprūpes pakalpojums, ir nepieciešams informēto piekrišanu noslēgt rakstveida formā. Arī pacientam pietiek laika iedziļināties nosacījumos, kā … Lasīt tālāk

Jurista padomi: Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 1. raksts

Anda Valdmane  

       Anda Valdmane tiesību  zinātņu maģistra grāds jurisprudencē, profesionālā jurista       kvalifikācija.

Normatīvo aktu izstrāde par pacienta kā veselības aprūpes pakalpojuma saņēmēja tiesībām sākās ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1948.gada 10.decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka „cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem, kas ir smags pārkāpums pret cilvēces sirdsapziņu”. Balstoties uz deklarācijas 3.pantā pausto, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību, valstis ir spērušas nozīmīgus soļus indivīda tiesību aizsardzībai medicīnas jomā.

Definējot pacienta tiesības kā cilvēktiesības, pasaules medicīnas tiesību … Lasīt tālāk