* Raksti par ‘Alisa Lagzdiņa un Maija Meijere’

Vingro ar prieku – veselīgs dzīvesveids Rakstu sērija 1. raksts

DCH komanda:Ralfs Upmanis,Kaspars Ozoliņš,Armands Sukuts Slimību profilakses un kontroles centrs un SIA DCH KOMANDA  21.-23. jūlijā Valmieras rehabilitācijas centrā  organizēja izglītojošas apmācības  pašvaldību fizisko aktivitāšu neformālo grupu vadītājiem.

Apmācību  mērķis bija  izglītot grupu vadītājus ar inovatīvām fizisko aktivitāšu metodēm, sagatavot grupu vadītājus pilnvērtīgam darbam tālākai grupu vadīšanai ikdienā un vietējās sabiedrības iesaistīšanai fiziskajās aktivitātēs.

Lekciju un nodarbību tēmas:

  • fizisko aktivitāšu nozīme veselības un labas pašsajūtas saglabāšanā, sirds un asinsvadu slimību riska faktoru mazināšanā,
  • grupu komplektēšana un sagatavošanas darbu plāna veidošana, vienkārši testēšanas veidi pirms vingrošanas nodarbību uzsākšanas veselības stāvokļa novērtēšanai,
  • dažādi veselību uzlabojoši fizisko aktivitāšu veidi dažādām … Lasīt tālāk