Pirms operācijas pacientu sagatavošanas uzdevumi un mērķi

Andris Upminis

Veselības zinātņu bakalaurs

Pirms operācijas pacientu sagatavošanas uzdevumi un mērķi

Programma apstiprināta un registrēta Latvijas Māsu asociācijā 2010. gadā

Registrācijas Nr.  NTI/PA 0009

20 kredītstundas

Kursa mērķis:

– spēs  nodrošināt pacientu pirms procedūru, operāciju un izmeklējumu sagatavošanu

Kursa izklāsts:

Valstī strauji tiek samazināts stacionāru gultu skaits un visa veselības aprūpe, galvenokārt, balstīta uz primāro veselības aprūpi. Lai veiktu ķirurģiska rakstura manipulācijas, pacients ir jāsagatavo šim procesam. Katra pacienta operācijas rezultāts ir atkarīgs no tā, kā pacients ir sagatavots un izglītots par pēcoperācijas periodu. Arī pacienta operācijas gaita un pēc operāciju periods ir ļoti atkarīgs no pacienta sagatavošanas procesa.

Rezultāts:

Zināšanu nostiprināšanai pielietoju situāciju analīzi un testu par pacientu sagatavošanu ķirurģiskām manipulācijām.