Programmas

Visas kursu programmas apstiprinātas un reģistrētas Latvijas Māsu asociācijā

Kursu norises vieta  veselības un sociālās aprūpes iestādēs iepriekš vienojoties ar pedagogiem. Kontakti lapā Pasniedzēji

Programmas

nosaukums

Reģ.Nr. Latvijas Māsu asoc.

Tālākizgl. punktu skaits TIP

Programmas autors

Mērķauditorija

Saskarsme, psiholoģija, māszinības un aprūpes process

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

NTI/P-0341

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājoši

Profesionālā saskarsme pacientu/klientu aprūpē

NTI/P-0342

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

NTI/P-0346

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie 

Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu/ klientu aprūpē

NTI/P-0347

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe  NTI/P-0829  8   M.Mikulāne  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie
Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem  prof.pilnv.

programma

16

M. Rupenheite

 Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Terapeitiskā aprūpe un infekciju slimības

 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas  NTI/P-0827  8   M.Mikulāne  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie
Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme NTI/P –0340

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnības

NTI/P – 0345

24

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

 Geriatrisko pacientu biežākās veselības problēmas un to aprūpe mājās un institūcijās  NTI/P – 0344  16  M. Rupenheite  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie
Neiroloģija, neiroloģisko pacientu galvenās aprūpes problēmas un veselības uzturēšanas paradumi

NTI/P – 0178

20

L. Losa

 

Māsas, ārsta palīgi

 Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem  NTI/P-0403  16   M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
 Aktualitātes sportā un veselībā: teorija un prakse veselības aprūpes procesā  NTI/P -0132

 20

Dace Augstkalne  veselības un soc. aprūpē strādājošie
 Ārstniecības augu izmantošanas iespējas NTI/P–0170

 20

Vija Eniņa   veselības un soc. aprūpē strādājošie
 Medikamentu ievades veidi dažādu vecumu pacientiem  NTI/P-0400  8  M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
 Pacientu aprūpe ar akūtām plaušu saslimšanām  NTI/P-0416  16   M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
 Pacientu aprūpe ar hroniskām plaušu saslimšanām  NTI/P-417  12  M.Mikulāne   Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi

Neatliekamā palīdzība, intensīvā terapija, anestezioloģija

Ķirurģiskā aprūpe, pirms un pēcoperācijas periods

Pacientu aprūpe perioperatīvā periodā

NTI/P-0346

24

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā  NTI/P-0826  8  M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi
 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā  NTI/P-828  8   M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi
Stomas pacientu  aprūpe

NTI/P-0747

8

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

Brūču kopšana un pārsiešana

NTI/P-0351

16

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

 Brūču kopšanas līdzekļi

 NTI/P-0813

 8

M. Mikulāne

 Māsas, ārsta palīgi

 Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe  NTI/P-0401  16  M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi
 Krūšu dobuma ķirurģija un pacientu aprūpe  NTI/P-0402  16 M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi
 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana  NTI/P-0852  8  M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi

Bērnu un pusaudžu aprūpe

Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti

NTI/P -0343

16

M. Rupenheite

Bērnu aprūpes māsas, soc. darba speciāl.
Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums bērnu aprūpē

NTI/P – 0339

16

M. Rupenheite

Bērnu aprūpes māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi
 Fiziskā veselība un fiziskā sagatavotība bērniem un pusaudžiem  NTI/P-0537  8 Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas
 Stāja, tās traucējumi bērniem un pieaugušajiem  NTI/P-0538  8 Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas
Kustību balsta sistēmas akūtas traumas un hroniskas fiziskās pārslodzes izraisītas slimības, īpatnības bērnu vecumā  NTI/P-0539  8  Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas

Garīgās veselības aprūpe

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību NTI/P-0261

8

A.Kvedere

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem NTI/P-0520

24

A.Kvedere

 

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem LNTI/P-0078

9

A.Kvedere

 

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā NTI/P-0116

18

A.Kvedere

 

Garīgās ves. aprūpes māsas, ārsta pal., māsas palīgi

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā NTI/P-0522

16

A.Kvedere

 

Garīgās vesel.aprūpes māsas, ārsta pal., māsas pal.

 Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā  NTI/P-0454  16  A.Kvedere   māsas, ārsta pal., māsas pal.