Programmas

Visas kursu programmas apstiprinātas un reģistrētas Latvijas Māsu asociācijā

Kursu norises vieta Rīgā, Tērbatas ielā 33/35-2, SIA “Aprūpes centrs Friga telpās” (skat. lapā KURSI) vai uz vietas veselības un sociālās aprūpes iestādēs iepriekš vienojoties ar pedagogiem. Kontakti lapā Pasniedzēji

Programmas

nosaukums

Reģ.Nr. Latvijas Māsu asoc.

Tālākizgl. punktu skaits TIP

Programmas autors

Mērķauditorija

Saskarsme, psiholoģija, māszinības un aprūpes process

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

NTI/P-0341

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājoši

Profesionālā saskarsme pacientu/klientu aprūpē

NTI/P-0342

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

NTI/P-0346

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie 

Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu/ klientu aprūpē

NTI/P-0347

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

 Izgulējumu profilakse un aprūpe guļošiem pacientiem  NTI/P-0278

 16

 M.Mikulāne  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie
 Izgulējumu profilakse un aprūpe cilvēkiem mājas apstākļos  NTI/P-0279

 16

 M.Mikulāne  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie
 Cilvēkpotenciāla vadība medicīnas iestādēs  NTI/P- 0433  16

 Inese Meldere Aivis Krimskis

 

 Veselības un soc. aprūpes vadītāji
Fiziskās veselības aprūpe un veicināšana pie dažādām slimībām  NTI/P-0601

 

 8  Ilga Sarmīte Priedīte  Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Terapeitiskā aprūpe un infekciju slimības

Mūsdienu aktualitātes pacientu/klientu izglītošanā par HIV/AIDS un vīrusu hepatītu A, B un C

NTI/PA 0044

20

A.Upminis

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Darba aspekti bīstamu infekciju gadījumos

NTI/PA 0011

16

A.Upminis

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Brīvprātīgā HIV konsultēšana un testēšana

NTI/PA 0010

20

A.Upminis

Māsas, ārsta palīgi

 HIV/AIDS profilakse, aprūpes un saskarsmes īpatnības  NTI/P-0457  16  A.Upminis  veselības aprūpē strādājošie
Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme NTI/P –0340

16

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnībasGeriatrisko pacientu biežākās veselības problēmas un to aprūpe mājās un institūcijās

NTI/P – 0345

NTI/P – 0344

24

16

M. Rupenheite

M. Rupenheite

Veselības un sociālā aprūpē strādājošie

Neiroloģija, neiroloģisko pacientu galvenās aprūpes problēmas un veselības uzturēšanas paradumi

NTI/P – 0178

20

L. Losa

 

Māsas, ārsta palīgi

Nozokomiālā infekcija un tās novēršana

NTI/P-0198

20

A.Upminis

Māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi

Sievietes seksuālā veselība – aktualitātes un problēmas

NTI/P – 0251

20

L. Līdaka

Māsas, ārsta palīgi, vecmātes

Praktiskā toksikoloģija

NTI/P – 0226

20

Dz. Puriņa

Māsas, ārsta palīgi

 Mirstoša pacienta aprūpe stacionārā

NTI/P – 0203

18

Dz. Puriņa

Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi

Dietoloģija pacientu aprūpē

NTI/P-0348

16

Dz. Puriņa

Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi

 Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem  NTI/P-0403  16   M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
  Vakcinācijas vērtība bērniem un pieaugušajiem

NTI/P – 0170

 10

 A.Upminis  māsas,ārsta palīgi, vecmātes
 Aktualitātes sportā un veselībā: teorija un prakse veselības aprūpes procesā  NTI/P -0132

 20

Dace Augstkalne  veselības un soc. aprūpē strādājošie
 Veselīgs uzturs un dzīvesveids  NTI/P- 0127

 20

 Rūta Bērziņa Bērzīte   veselības un soc. aprūpē strādājošie
 Ārstniecības augu izmantošanas iespējas NTI/P–0170

 20

Vija Eniņa   veselības un soc. aprūpē strādājošie
 Medikamentu ievades veidi dažādu vecumu pacientiem  NTI/P-0400  16  M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
 Pacientu aprūpe ar akūtām plaušu saslimšanām  NTI/P-0416  16   M.Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi
 Pacientu aprūpe ar hroniskām plaušu saslimšanām  NTI/P-417  12  M.Mikulāne   Māsas, ārsta palīgi,māsas palīgi

Neatliekamā palīdzība, intensīvā terapija, anestezioloģija

Intensīvās terapijas pacientu aprūpe

NTI/P– 0635

8

E. Bakša

Māsas, ārsta palīgi

Pacientu medikamentozā aprūpe anesteziologijā un intensīvajā terapijā

NTI/P-0160

10

E. Bakša

Māsas, ārsta palīgi

Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai

NTI/P – 0513

TIP2015/298
(ārstiem)

24

V. Saksons

Māsas, ārsta palīgi

Sepse. Pacientu ārstēšanas un aprūpes pamati intensīvajā terapijā 

  NTI/P-0545

16

 V. Saksons

Dz. Puriņa

Māsas, ārsta palīgi

 Neatliekamās palīdzības kursi māsas palīgiem

NTI/P-0196

8

V. Saksons

māsas palīgi

Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas kursi

NTI/P-0197

8

V. Saksons

ārsti, māsas, ārsta palīgi

Ķirurģiskā aprūpe, pirms un pēcoperācijas periods

Pacientu aprūpe perioperatīvā periodā

NTI/P-0346

24

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

Pirms operācijas pacientu sagatavošanas uzdevumi un mērķi 

NTI/PA 0009

20

 A.Upminis

Māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi

Stomas aprūpe

NTI/P-0011

12

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

Brūču kopšana un pārsiešana

NTI/P-0351

16

M. Mikulāne

Māsas, ārsta palīgi

 Brūču kopšanas līdzekļi

 NTI/P-0352

 8

M. Mikulāne

 Māsas, ārsta palīgi

 Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe  NTI/P-0401  16  M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi
 Krūšu dobuma ķirurģija un pacientu aprūpe  NTI/P-0402  16 M. Mikulāne  Māsas, ārsta palīgi

Bērnu un pusaudžu aprūpe

Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti

NTI/P -0343

16

M. Rupenheite

Bērnu aprūpes māsas, soc. darba speciāl.
Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums bērnu aprūpē

NTI/P – 0339

16

M. Rupenheite

Bērnu aprūpes māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi
Akūtas zarnu infekcijas un aprūpes īpatnības pediatrijā NTI/P – 0250

6

L. Bulāne

māsas

Pacientu šķirošanas principi pediatrijā NTI/P – 0229

9

E. Bakša               L. Rautiainena

NMP māsas

 Fiziskā veselība un fiziskā sagatavotība bērniem un pusaudžiem  NTI/P-0537  8 Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas
 Stāja, tās traucējumi bērniem un pieaugušajiem  NTI/P-0538  8 Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas
Kustību balsta sistēmas akūtas traumas un hroniskas fiziskās pārslodzes izraisītas slimības, īpatnības bērnu vecumā  NTI/P-0539  8  Dace Augstkalne  Skolu, PII, ĢĀ māsas

Garīgās veselības aprūpe

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību NTI/P-0261

8

A.Kvedere

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem NTI/P-0520

24

A.Kvedere

 

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem LNTI/P-0078

9

A.Kvedere

 

Vesel. un soc. aprūpē strād.

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā NTI/P-0116

18

A.Kvedere

 

Garīgās ves. aprūpes māsas, ārsta pal., māsas palīgi

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā NTI/P-0522

16

A.Kvedere

 

Garīgās vesel.aprūpes māsas, ārsta pal., māsas pal.

 Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā  NTI/P-0454  16  A.Kvedere   māsas, ārsta pal., māsas pal.