Kursu materiāli

Kursu  izdales materiāli tikai ar informatīvu nozīmi, jo šīm programmām vairs nav  Māsu asociācijas apstiprinājuma.

Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnības

Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme

Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums bērnu aprūpē

Profesionālā saskarsme pacientu/klientu aprūpē

Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu aprūpē

Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti

 

Ieskats TĀLMĀCĪBAS programmu materiālos, programmas vairs netiek realizētas

Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnības

            Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

           Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme

 Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti