Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

Reģ. Nr. NTI/P – 1160

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 28.04.2021.

Kopējais stundu skaits: 8

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

 • Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību
 • Sniegt māsām un māsas palīgiem zināšanas par to, kas ir psiholoģiskais terors, un kā tas rodas
 • Iepazīstināt māsas un māsas palīgus ar to, kā izpaužas psiholoģiskais terors, un kā to atpazīt darba vietā un sadzīvē
 • Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem apgūt zināšanas, kā nepieļaut psiholoģisko teroru attiecībā pret sevi un citiem

Īss programmas satura izklāsts:

 • Psiholoģiskā terora veidi, mērķi un galvenie iemesli
 • Pētījumi par mobingu darba vietā
 • Fiziskais, verbālais un slēptais mobings cilvēku attiecībās
 • Mobinga trīs fāzes
 • Mobinga cēloņi darba vietā un galvenās izpausmes
 • Psiholoģiskais terors ģimenē un tā mehānismi
 • Mobinga izraisītie garīgās un fiziskās veselības traucējumi
 • Cīņa ar moberi darba vietā, un psiholoģiskā terora tiesiskais regulējums

Rezultāti:

 Māsas un māsas palīgi izprot, kas ir psiholoģiskais terors, un kā tas ietekmē darba un dzīves kvalitāti personai, pret kuru tas tiek vērsts

 • Prot saskatīt psiholoģiskā terora pazīmes darba vietā, ģimenē, un spēj nepieļaut psiholoģisko teroru attiecībā pret sevi un citiem
 • Ja cilvēka dzīvē netiek pārtraukts psiholoģiskais terors, māsas un māsas palīgi spēj izvērtēt tā sekas savai un citu veselībai