Aprūpes īpatnības fizisko un psihoemocionālo traucējumu gadījumā pacientam pēc insulta

Aprūpes īpatnības fizisko un psihoemocionālo traucējumu gadījumā pacientam pēc insulta

Reģ. Nr. NTI/P – 1161

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2021. gadā

Kopējais stundu skaits: 8

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

 • Pilnveidot sociālo darbinieku, māsu un māsas palīgu profesionālo darbību
 • Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir insults
 • Sniegt zināšanas par pacientu ārstēšanas un aprūpes iespējām insulta radīto traucējumu gadījumā
 • Veidot jaunas prasmes palīdzības un aprūpes sniegšanai pacientiem insulta gadījumā

Īss programmas satura izklāsts:

 • Kas ir insults, insulta veidi un slimības izplatība
 • Insulta riska faktori
 • Smadzeņu funkciju traucējumi atkarībā no insulta izvietojuma labajā vai kreisajā smadzeņu puslodē
 • Rīcība, ja pacientam attīstījušās insulta pazīmes
 • Sāpju sindroms pēc insulta
 • Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā
 • Rehabilitācijas svarīgākie mērķi garīgi slimiem pacientiem insulta gadījumā
 • Insulta pacienta ārstēšana ar pareizu novietojumu gultā
 • Pārvietošanās iespējas insulta pacientam, un aprūpētāja palīdzība
 • Psiholoģiskā palīdzība insulta pacientam
 • Runas atjaunošana pēc insulta

Rezultāti:

 • Sociālie darbinieki, māsas un māsas palīgi izprot insulta radīto traucējumu nopietnību, pacientu problēmas un aprūpes vajadzības
 • Prot sniegt insulta pacientiem aprūpi un palīdzību pārvietojoties
 • Prot veikt darbības pacienta kustību un runas atjaunošanai
 • Sniedz psiholoģisko palīdzību insulta pacientiem