Šizofrēnijas pacientu aprūpes īpatnības un saskarsmes principi

Šizofrēnijas pacientu aprūpes īpatnības un saskarsmes principi

Reģ. Nr. NTI/P – 1162

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā

Kopējais stundu skaits: 8

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

 • Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību
 • Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir šizofrēnija, un kādas ir galvenās slimības izpausmes
 • Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes par pacientu ārstēšanu un aprūpes iespējām šizofrēnijas radīto traucējumu gadījumā

Īss programmas satura izklāsts:

 • Kas ir šizofrēnija, tās cēloņi un izpausmes
 • Šizofrēnijas pamatsimptomi un produktīvie sindromi
 • Šizofrēnijas formas
 • Šizofrēnijas diagnostika un šizofrēnijas slimnieku mīmisko īpatnību trīs grupas
 • Ārstēšana un aprūpe pie šizofrēnijas, un nepieciešamās iemaņas māsai un māsas palīgam aprūpējot šizofrēnijas pacientus

Rezultāti:

 • Māsas un māsas palīgi labāk izprot, kas ir šizofrēnija un šizofrēnijas cēloņi
 • Prot izvērtēt šizofrēnijas izpausmes, simptomus un sindromus
 • Spēj sniegt aprūpi un ārstēšanu šizofrēnijas pacientiem veselības problēmu gadījumā