Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā

Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Programma  apstiprināta un reģistrēta LMA 2019. gadā     NTI/P-0826

8 TIP

Mērķa auditorija:   Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi,

–           Pirmsoperācijas periods – dažādu veselības stāvokļu ietekme uz gaidāmo operāciju. Pirmsoperācijas izglītošana.

–           Ķirurģiskā riska izvērtēšana.

–           Ieteicamais minimālais klīniski laboratorisko izmeklējumu kopums, kas jāveic pirms vispārējās vai reģionālās anestēzijas.

–           Pacientu izglītošana pirms operācijas

–           Pacientu sagatavošana dažādu veidu operācijām.

–           Pacientu transportēšana uz operācijas zāli.

–           Operatīvais periods.

–           Dažādi operācijas veidi, ķirurģisko profilu iztirzājums.

–           Pacienta pozicionēšana uz operācijas galda, izgulējumu profilakse speciālo pārsēju izmantošana operācijas laikā.

–           Narkozes veidi, pozitīvais/negatīvais, problēmas narkozes laikā.

–           Sarežģījumi operācijas laikā