Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā

Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Programma  apstiprināta un reģistrēta LMA 2019. gadā     NTI/P-0828

8 TIP

Mērķa auditorija:   Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi,

Īss satura izklāsts:

–           Dažādu ķirurģisko profilu aktuālie sarežģījumi pēcoperācijas periodā.

–           Pēcoperatīvā perioda komplikācijas, pēcoperācijas diskomforts un māsu darbība.

–           Māsu dokumentācija pacientiem pēcoperācijas periodā dažādos ķirurģiskos profilos.

–           Pacientu dokumentācijas nepieciešamība un pareiza izpilde.

–           Pacienta ādas aprūpe pēcoperācijas periodā.

–           Pareiza pacienta grozīšana, pozicionēšana, palīglīdzekļu izmantošana grozot vai pārceļot pacientu.

–           Medicīnas darbinieku roku apstrāde un personīgo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

–           Palīglīdzekļi, kurus izmanto aprūpējot pacientus, (vannas, dušas, padubes).

–           Psiholoģiska rakstura problēmas pēc traumējošām operācijām.

–           Atbalsts pacientam un piederīgajiem.