Programmas

Par programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Māru Mikulāni, Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds     elektroniski kintmara2001@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P-0852 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

07.02.2019. 16.00
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
Reģ. Nr. NTI/P-0747 Stomas pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne  05.03.2018. 16.00
NTI/P-0813
Brūču kopšanas līdzekļi
8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 26.11.2018. 16.00

 

Garīgās veselības aprūpes programmas

Par šo programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Antru Kvederi , Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Mob.26475997,  e-mail: antrakvedere@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P – 0520

 

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem 24 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa . 27.01.2016. 48.00
NTI/P – 0519

 

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

 

16

 

A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. 32.00
NTI/P – 0521 Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem 8 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. 16.00
NTI/P – 0522

 

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā 16 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. 32.00
 NTI/P – 0585  Neiroloģija, neiroloģisko pacientu galvenās aprūpes problēmas un veselības uzturēšanas pasākumi  16  Lidija Losa, sertificēta  internās aprūpes māsa ar lielu praktiskā darba pieredzi  02.05.2016.  32.00