Programmas

 

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstiprin. datums Māsu asoc
Maksa

EUR

NTI/P-0852 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

07.02.2019. 16.00
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 16.00
Reģ. Nr. NTI/P-0747 Stomas pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne  05.03.2018. 16.00
NTI/P-0813
Brūču kopšanas līdzekļi
8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 26.11.2018. 16.00
 NTI/P – 1160

 

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

 

8 A. Kvedere, Ves.zin.Bc grāds māszinībās, sert. garīgās vesel. apr. māsa 28.04.2021. 16.00
NTI/P – 1161

 

Aprūpes īpatnības fizisko un psihoemocionālo traucējumu gadījumā pacientam pēc insulta 8 A. Kvedere, Ves.zin.Bc grāds māszinībās, sert. garīgās vesel. apr. māsa 28.04.2021. 16.00
NTI/P – 1161

 

Šizofrēnijas pacientu aprūpes īpatnības un saskarsmes principi

 

8 A. Kvedere, Ves.zin.Bc grāds māszinībās, sert. garīgās vesel. apr. māsa 28.04.2021 16.00