Programmas

Par programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Māru Mikulāni, Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds     elektroniski kintmara2001@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P-0852 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

07.02.2019. 12.00
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 12.00
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 12.00
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 12.00
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 17.12.2018 12.00
Reģ. Nr. NTI/P-0747 Stomas pacientu aprūpe 8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne  05.03.2018. 12.00
NTI/P-0813
Brūču kopšanas līdzekļi
8 Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne 26.11.2018. 12.00

 

Garīgās veselības aprūpes programmas

Par šo programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Antru Kvederi , Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Mob.26475997,  e-mail: antrakvedere@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P – 0520

 

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem 24 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa . 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0519

 

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

 

16

 

A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0521 Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem 8 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0454 Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā 16

 

A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 24.03.2015. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0522

 

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā 16 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
 NTI/P – 0585  Neiroloģija, neiroloģisko pacientu galvenās aprūpes problēmas un veselības uzturēšanas pasākumi  16  Lidija Losa, sertificēta  internās aprūpes māsa ar lielu praktiskā darba pieredzi  02.05.2016.  Pēc vienoš. ar pedagogu