Programmas

Par programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Māru Mikulāni, Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

mob. 26372420 vai elektroniski kintmara2001@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P-0852 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

07.02.2019. 10.00
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

17.12.2018 10.00
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

17.12.2018 10.00
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

17.12.2018 10.00
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

17.12.2018 10.00
NTI/P-0416 Pacientu aprūpe ar akūtām plaušu saslimšanām 16 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

09.09.2014. 20.00
NTI/P-0417 Pacientu aprūpe ar hroniskām plaušu saslimšanām 12 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

09.09.2014. 15.00
NTI/P-0813
Brūču kopšanas līdzekļi
8 M.Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds M.Mikulāne

26.11.2018. 10.00

 

Garīgās veselības aprūpes programmas

Par šo programmu realizēšanu vienojieties ar pedagogu Antru Kvederi , Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Mob.26475997,  e-mail: antrakvedere@inbox.lv

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Apstipr. datums LMA Maksa

EUR

NTI/P – 0520

 

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem 24 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa . 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0519

 

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

 

16

 

A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0521 Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem 8 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0454 Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā 16

 

A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 24.03.2015. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0522

 

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā 16 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0523 Māsas un māsas palīga darba specifika sniedzot aprūpi garīgi slimam pacientam konfliktu gadījumos 16 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0524 Māsas un māsas palīga darba specifika sniedzot aprūpi garīgi slimam pacientam sāpju gadījumā 8 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0634 Pasākumi ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību profilaksei un ierobežošanai

 

7 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 30.11.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu
NTI/P – 0518 Māsas un māsas palīga profesijas identitāte 16 A. Kvedere, Vesel.zin.Bc grāds māszinībās, sertif.garīgās vesel. aprūpes māsa 27.01.2016. Pēc vienoš. ar pedagogu