HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 TIP

Programmas autore un realizētāja: Māra Mikulāne, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa ar praktiskā darba pieredzi un Veselības zinātņu maģistra grādu

Programma apstiprināta LMA 2018. gada 18. decembrī  NTI/P-0827

Mērķa auditorija:   Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi, sociālās aprūpes darbinieki

Kursa anotācija.

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas par HIV infekciju, tā iegūšanas mehānismu;
 • Papildināt zināšanas par HIV/AIDS pārnešanas mehānismiem;
 • Iepazīstināt kursa dalībniekus ar mūsdienās pieejamo antiretrovīrusu terapiju.

Īss satura izklāsts:

 • HIV/AIDS vēsture, izplatība, slimības izraisītājs;
 • HIV transmisija un inficēšanās ceļi. Inficēšanās stadijas;
 • HIV klasifikācija;
 • Klīnisko simptomu attīstība pie HIV infekcijas;
 • HIV infekcijas patoģenēze un klīniskās ainas īpatnības;
 • HIV/AIDS ārstēšana, aprūpes un saskarsmes īpatnības;
 • Oportūniskās infekcijas un audzēji. HIV infekcijas Q-faktori;
 • AIDS īpatnības bērnu vecumā;
 • HIV testa veikšanas nepieciešamība;
 • Sabiedrības izglītošana par HIV un

Rezultāti:

 • Dalībnieki zinās HIV iegūšanas mehānismu, HIV klasifikāciju;
 • Zinās klīnisko simptomu attīstība pie HIV infekcijas;
 • Zinās HIV/AIDS ārstēšana, aprūpes un saskarsmes īpatnības;
 • Zinās AIDS īpatnības bērnu vecumā;
 • Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par HIV un AIDS.