Kursi neatliekamā medicīniskā palīdzībā

Austrumu kl.sl.

pieteikšanās elektroniski  atverot https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/kursu-plans

Neatliekamā palīdzība vitālo f-ju atjaunošanai

13.11. – 16.11. 4 dienas  16TIP   14:00

————————————————————————————————————————–

Stradiņu KUS http://www.stradini.lv/lv/content/talakizglitibas-kursi

PIETEIKŠANĀS KURSIEM
Pie Apmācības projektu vadītājas Intas Ignatjevas, tel: 67095321, e-pasts: inta.ignatjeva@stradini.lv

Neatliekamā palīdzība situācijās, kas apdraud dzīvību   10 TIP

13. – 14.11.

18. – 19. 12.

21.korpuss 2.auditorija  14:30 otrdienās, 14:00 trešdienās.

——————————————————————————————————————————————–

SIA „Salvum TD aprūpe un izglītība”

Kontakttālrunis: +371 263 88 445
E-pasts: salvumtd@gmail.com

Kursu dalības maksu iespējams pārskaitīt uz bankas kontu vai maksāt skaidrā naudā kursu dienā 

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA „Salvum TD aprūpe un izglītība”, Reģ. Nr. 40103714170,
Juridiskā adrese: „Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103,
Swedbank AS, HABALV22, Konts: LV79HABA0551037324486

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās
Par piedalīšanos minētajos kursos Jūs iegūsiet 16 TIP

Kursu dalības maksa vienam dalībniekam ir 30.00 EUR
11.01.2019. mācību kursu
1.daļa

12.01.2019.
mācību kursu
2.daļa
Rīgā, Bukultu ielā 9 Anita Makarovska