Pasniedzēji

Margarita Rupenheite

Andris Upminis

Dace Augstkalne

Viktors Saksons

Evija Bakša 

Māra Mikulāne 

Vija Eniņa

Anda Valdmane

Antra Kvedere 

Lidija Losa

Dzintra Puriņa