Pieteikšanās anketa

Pieteikums   www.medkursi.lv   tālmācības kursam

Tālmācības kursa tēma/tēmas:

Kursa dalībnieka vārds un uzvārds:

Personas kods:

Adrese:

Darba vieta:

Amats:

Izglītība:

Tālruņa nr

E-pasta adrese:

Iesniegšanas datums:

 

(Lūdzu atzīmēt vienu no izvēlēm)

Piekrītu / Nepiekrītu saņemt savā emailā informāciju par jaunākām mācību programmām, jaunumiem no www.medkursi.lv uzturētājiem vai informāciju par interneta mājas lapu www.medkursi.lv .

Nosūtot šo anketu uz elektroniskā pasta adresi tālmācības kursa pasniedzējai margarita@medkursi.lv (izņēmuma gadījumā sniedzot attiecīgo informāciju kursa pasniedzējai telefoniski), es, šajā pieteikumā norādītais tālmācības kursa dalībnieks, piekrītu visiem zemāk minētajiem tālmācības noteikumiem un piesakos šajā pieteikumā norādītajam tālmācības kursam.

 

Tālmācības noteikumi

Tālmācība tiks veikta, kursa dalībniekam patstāvīgi personiski iepazītoties ar tālmācības kursa materiāliem, kurus kursa vadītāja nosūtījusi kursa dalībniekam par maksu. Iespēju kursus apgūt tālmācības ceļā piedāvā  interneta mājas lapa www.medkursi.lv un SIA „LA Consulting Group” (reģistrācijas Nr. 40003653310). Maksa par tālmācības kursu veicama apmaksājot rēķinu, ko izrakstījusi SIA „LA Consulting Group” , turpmāk tekstā saukta arī – Medkursi.lv.

Tālmācības kursa tēmas var izvēlēties interneta mājas lapā http://www.medkursi.lv, kurā atrodas ieskati un apraksti par tālmācības kursiem, kā arī papildmateriāli. Ja nepieciešams, kursa dalībnieks var uzdot jautājumus un saņemt papildinformāciju par interneta mājas lapā norādītajiem kursiem.

Gadījumā, ja kursa dalībnieks vēlas kursu materiālus saņemt nevis uz kursa dalībnieka emailu, bet citā veidā (pa pastu, personiski, ar kurjeru), kursa dalībnieks par to atsevišķi informē kursa pasniedzēju pa emailu margarita@medkursi.lv vai pa tālruni 29559470.

Tiesības saņemt šajā pieteikumā minēto kursu tālmācības materiālus kursa dalībniekam ir pēc tam, kad Medkursi.lv izrakstītā un kursa dalībniekam uz šajā pieteikumā norādīto emaila adresi (atsevišķos gadījumos pa pastu) nosūtītajā  rēķinā norādītajā bankas kontā ir saņemta rēķinā norādītā maksa par tālmācības kursu. Kursa dalībnieks apmaksā saņemto rēķinu tad, ja vēlas saņemt kursa materiālus. Kursa dalībnieks piekrīt, ka rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski bez paraksta un zīmoga.

Medkursi.lv ir tiesīgs nenosūtīt tālmācības kursa materiālus un lūgt atkārtoti aizpildīt pieteikumu vai lūgt apstiprināt pieteikumu gadījumā, ja nosūtītais rēķins netiek apmaksāts 30 dienu laikā no tā nosūtīšanas uz kursa dalībnieka emailu.

Kursa dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā sūtīt jautājumus vai lūgt skaidrojumus vai palīdzību kursu materiālu apguvē kursa pasniedzējai sekojošā veidā:

– nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz emailu margarita@medkursi.lv ,

– uzdodot jautājumu interneta mājas lapā http://www.medkursi.lv sadaļā „Jautājumi atbildes pieredze”,

– iepazīstoties ar informāciju un rakstiem interneta mājas lapā http://www.medkursi.lv ,

– darba dienās laikā no plkst 9:00 līdz 18:00, zvanot pa tālruni kursa pasniedzējai pa tālruni 29559470.

Pārbaude par mācību kursa apgūšanu notiek kursa dalībnieka un kursa pasniedzējas saskaņotā laikā un formā. Pārbaude var notikt sekojoši:

– klātienē, kursa pasniedzējai pārbaudot kursa dalībnieka zināšanas testa, intervijas vai pārbaudes darba veidā, vai

– attālināti, kursa dalībniekam izpildot testu noteiktā termiņā, ko kursa pasniedzēja nosūta uz kursa dalībnieka emailu, vai

– attālināti, saņemot kursa dalībnieka sagatavotu eseju par tēmu, kas saskaņota ar kursa pasniedzēju, vai

– attālināti, kursa dalībniekma sniedzot atbildes uz kursa pasniedzējas jautājumiem, vai

– attālināti, kursa pasniedzējai intervējot kursa dalībnieku telefoniski.

Ja kursu pasniedzēja ir pārliecinājusies, ka kursa dalībnieks ir iepazinies ar kursa materiāliem un apguvis kursu, kursa dalībniekam tiek nosūtīta kursa pasniedzējas parakstīta apliecība vai izziņa par attiecīgā tālmācības kursa noklausīšanos.

Es, kursa dalībnieks, šo piekrītu, ka SIA „LA Consulting Group” saņem, izmanto, uzglabā un apstrādā manus šajā pieteikumā minētos personas datus ar mērķi sniegt tālmācības un tālākizglītības pakalpojumus, apkopot informāciju par pakalpojumu saņēmējiem, nepieciešamības gadījumā sniegt attiecīgo informāciju valsts vai pašvaldības institūcijām, kā arī citiem mērķiem, kas norādīti šajā pieteikumā.