Reģistra atjaunošana

 

Rīgas medicīnas koledža

REĢISTRA ATJAUNOŠANA

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU
Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2017. gadā:

24. janvārī
21. martā
23. maijā
19. septembrī
21. novembrī

Ar pārbaudes kārtību varat iepazīties šeit.
Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Maksas cenrādis 2017.gadam

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
A/S DNB banka
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai +371 67840746


IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (pieejams uz vietai un šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.
Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

MĀSAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
ĀRSTA PALĪGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
MĀSAS PALĪGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
VECMĀTES PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA