Reģistra atjaunošana

 

Rīgas medicīnas koledža

REĢISTRA ATJAUNOŠANA

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2018. gadā:
 
23. janvārī
20. martā
22. maijā
18. septembrī
20. novembrī
 

Ar pārbaudes kārtību varat iepazīties šeit.
Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
A/S DNB banka
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai +371 67840746


IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (pieejams uz vietai un šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.
Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

MĀSAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
ĀRSTA PALĪGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
MĀSAS PALĪGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA
VECMĀTES PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA