Fiziskās veselības aprūpe un veicināšana pie dažādām slimībām

Fiziskās veselības aprūpe un veicināšana pie dažādām slimībām

Autors:   Ilga Sarmīte Priedīte, Mg.paed., Mg.sc.sal., Eiropas medicīnas specialitāšu apvienības (UEMS) apstiprināta apmācīttiesīga sporta ārste, Latvijas Ārstu biedrības apstiprināta apmācīttiesīga sporta ārste, RSU docētāja, Latvijas Universitātes Rezidentūras programmas sporta medicīnā vadītāja, specialitāte – sporta ārsts

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gada 21.  jūnijā

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0601

Kopējais stundu skaits 8 (8 TIP)

Mērķauditorija – Māsas, ārsta palīgi, sociālā aprūpē strādājošie

Programmas mērķis:

 • Zinās fiziskās slodzes un veselības pamatjēdzienus
 • Zinās faktorus, kas ietekmē veselību
 • Apgūs fiziskās sagatavotības noteikšanu, sapratīs rezultātu novērtēšanas principus
 • Zinās biežāko slimību un to izraisītos fiziskās veselības traucējumus, to novēršanu un ieteicamo fizisko aktivitāti.

Programmas saturs:

 • Jēdziens par fizisko veselību. Fiziskās aktivitātes nozīme iedzīvotāju veselības saglabāšanā. Minimālā nepieciešamā fiziskā aktivitāte dažādām vecuma grupām: bērniem un pusaudžiem, pieaugušajiem, senioriem.
 • Veselības un fiziskās sagatavotības novērtēšana.
 • Fiziskās aktivitātes ieteikumi pie dažādiem veselības traucējumiem:  pacientiem ar diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, elpošanas sistēmas slimībām, osteoporozi, osteoartrītu, pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem.
 • Sarkopēnija un fiziskās aktivitātes ieteikumi senioriem.
 • Vieglas galvas traumas un to diagnostika, profilaktiskie pasākumi to novēršanai.
 • Veselības un sociālas aprūpes profesionāļu loma sabiedrības izglītošanā par fizisko veselību.

Mācību līdzekļi:

Multimēdiju prezentācija, izdales materiāli, tabulas, bukleti

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšanas saturs :

 1. Izvēles tipa testa jautājumi
 2. Patstāvīgā darba uzdevumi
 3. Tematiskas pārrunas