Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā

Miega loma cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā

Reģ. Nr. NTI/P – 0454

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaura grāds  māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 16

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

  • Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību
  • Sniegt darbiniekiem iespēju iegūt izpratni par miega traucējumiem, miega kvalitāti, miega higiēnu un bezmiega negatīvajām sekām uz cilvēka fizisko un garīgo veselību

Īss programmas satura izklāsts:

  • Kas ir kvalitatīvs miegs, tā stadijas un cikli
  • Miega īpatnības sievietei
  • Kādi ir miega traucējumu veidi
  • Kāda ir miega traucējumu negatīvā ietekme uz cilvēka veselību
  • Kas ir miega higiēna, un kā tā ietekmē miega kvalitāti

Rezultāti:

  • Māsas un māsas palīgi prot atpazīt miega traucējumus, un izprot veselīga miega svarīgumu
  • Zina, kā miega higiēna kopumā ietekmē miega kvalitāti
  • Spēj sniegt aprūpi pacientiem miega traucējumu gadījumā